Linda Svensson Edevint logo

Linda Svensson Edevint

Linda Svensson Edevint är utbildad vid både Nyckelviksskolan och Konstfack. Hon hämtar ofta inspiration från naturen och har under femton år som designer gjort sig känd för ett stort antal mönster med egen karaktär.