Willow Tree logo

Willow Tree

Willow Tree lanserades i januari 2000. Serien har vuxit till att omfatta de känslor som vi mest vill uttrycka. Till våra vänner, vår familj, våra lärare, till de nära och kära och till dem långt borta.

Den ursprungliga inspirationen till Willow Tree är lika aktuell än idag. Willow Tree är en intim, personlig serie figurativa skulpturer som representerar egenskaper och känslor som hjälper oss att känna oss nära andra, läka sår, eller uppskatta relationer. Susan Lordi snidar varje originalfigur med detta i åtanke. Hennes figurer fortsätter att utvecklas när hon upptäcker känslor som är viktiga för oss att förmedla, och hon skapar dem med enkla rena gester. Denna form av konst uttrycker på ett vackert sätt kärlek, närhet, läkande, mod och hopp, ja alla de känslor ur ett liv väl levt.

Namnet Willow Tree valdes för att symbolisera det som är uttrycksfullt. Figurerna är ofta som pelare i formen, precis som ett träd, ofta bärandes naturliga föremål eller djur som metaforer för mänskliga dygder eller kvaliteter, t.ex. rosmarin för minnet, en fågel för helande, blommor för skönhet.

Skulpturerna är skapta på ett sätt för att framhäva elegans, enkelhet, lugn och ro. Utformningen visar känslouttrycken endast genom gester, som en lutning av huvudet, placering av händerna, en vridning av kroppen. Känslor lämnas till betraktaren att urskilja, vilket gör dem personliga och kraftfulla. Willow Tree är en serie som på ett sätt är diskret men samtidigt talar till betraktaren på ett övertygande sätt.

Susan Lordi handsnidar varje original. Genom att använda familj och vänner som modeller, försöker Susan att fånga ett ögonblick i tiden, eller uttrycka en känsla. Figurerna gjuts från hennes snidade original, och målas sedan varsamt för hand. Ljusa luftiga färger, sniderier och metallaccenter kännetecknar Susans arbete.

”Jag försöker hålla tolkningen av Willow Tree öppen. Jag hoppas att detta gör det mer personligt, och det innebär att betraktaren själv kan avgöra dess innebörd.”