Chrysalis
Puppa


Pris: 404,00 kr

Beskrivning

En puppa är ett skyddande hölje där en larv utvecklas till en fjäril. Titeln är en metafor för förhållandet mellan en mor och hennes tonåriga dotter, en tid att släppa taget, för att fränja det nya oberoendet. En mammas första reaktion är att skydda sitt barn. Men en större gåva är att ge kärlek och tillit som hjälper sin dotter att hitta egna vingar att flyga med. Tonvikten på detta verk är på dottern. Det är hennes uppstigande, hennes förvandling, hennes utveckling. Titeln är belysande för denna tid i livet.

Figurens höjd: 23 cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten "Protect and cherish, give wings to fly".