Close To Me
Nära mig


Pris: 340,00 kr

Beskrivning

Budskapet "apart or together, always close to me" gäller för alla åldrar ... ett barn på väg till ett läger, en tonåring på väg till internat ... budskapet är detsamma. De sammanflätade bilderna skulpterade på figurernas klänningar ger ett visuellt eko av detta budskap. Jag kan se figurens betydelse från båda sidor efter att ha varit dotter och även själv uppfostrat en dotter till vuxen ålder. Jag hoppas att både mammor och döttrar kommer att knyta an till känslorna i denna figur.

Figurens höjd: 20,3 cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten "Apart or together, always close to me".