Healing Grace
Helande bön


Pris: 276,00 kr

Beskrivning

Denna figur är avsedd att vara helande och hoppfull för dem som har övervunnit sjukdom eller upplever sorg och behöver utnyttja sin personligen styrka.
Figuren handlar om att skapa utrymme för nåd. Vi stöter på saker varje dag som på ytan inte verkar vara välsignelser, men kanske om vi väntar och har tålamod, hopp och tillit kan de bli vår största styrka som vi kan utnyttja.

Figurens höjd: 21,6 cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten "May a quiet strength bring you grace".