Mother And Son
Mor och son


Pris: 303,20 kr

Beskrivning

Jag tänkte på relationen mellan en mor och en son på ca nio eller tio år. I denna ålder börjar pojkar hävda sin självständighet och motståndet ökar mot pussar och kramar från sina mammor. Ändå, på samma gång, döljer de att de behöver och vill ha dem. Jag ville att denna skulptur skulle uttrycka denna vilja att både stå emot och vilja ha. Att tycka om beröringen, men att samtidigt drar sig undan.

Figurens höjd: 21 cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten "Celebrating the bond between mothers and sons".