Wisdom
Visdom


Pris: 188,00 kr

Beskrivning

Jag ville att hon skulle vara mycket tyst, fundersam, lugn ... för att andas en stilla lycka, förnöjsamhet inifrån. Min mamma är inspiration till denna pjäs. Hon var lärare större delen av sitt liv. Och hon fortsätter med många och varierande intressen genom läsning och lärande. Hon läste alltid för oss medan vi växte upp - och uppmuntrade oss att läsa. Fortfarande vid 79 års ålder, läser hon böcker för andra inspelade på band. Med hennes livslånga intresse för lärande, fortsätter hon att öppna världen - för sig själv och andra.

Figurens höjd: 11,4 cm

Till denna figur medföljer en liten pappskylt med texten "A lifelong love of learning".