With My Grandmother
Med min mormor


Pris: 327,20 kr

Beskrivning

Jag skulpterade denna pjäs direkt från mitt minne av tiden med min egen mormor. Att sitta ned med henne, hålla hennes hand, ställa frågor om hennes liv och lyssna till hennes berättelser. Jag har alltid varit intresserad av muntliga historier och när berättelser går från en generation till nästa tror jag vi kan lära oss av dem som varit före och det hjälper oss att definiera vilka vi är. Deras historia är vår historia.

Figurens höjd: 14 cm

Med figuren följer en pappskylt med texten "The best gift is time spent with you"